˙·٠•✿⊱●معجزه قرآن و ادعیه ●✿⊱•٠·˙

خواص دعاها و آیات قرانی در رفع مشکلات زندگی- هر كس سوره انعام را بنويسد و بشويد وتا هفت روز متوالی از آن آب بنوشد خدا به او رحم می کند.

- اگر این آیه را بر صفحه ای از قلع بنویسند و در دکان یا منزل خود آویزند خیر و برکت آن بسیار شود .


« و عنده مفاتح الغیب . . . فی کتاب مبین » (آیه ۵۹)


- جهت تقویت حافظه آیه زیر را به تخم مرغ نوشته و بخورند .

« و هو القاهر فوق عباده . . . لا یفرطون » (آیه ۶۱)


فضیلت و خاصیت و ثواب سوره مبارکه انعام افزون از حداست و ختم آن بسیار موثر است :

ابی بن کعب گفته که اینسوره در مکه وقت شب به یک دفعه نازل شده و هفتاد هزار فرشته حامل اینسوره بودند در وقت نزول بصدای بلند تسبیح و تحمید الهی میکردند چون حضرت رسول خدا ص آواز ایشان شنید فرمود سبحان الله العظیم و بحمده و بسجده افتاد پس کاتبان را بخواند و امر کرد در همان شب آنرا نوشتند و فرمود هر کس اینسوره را بخواند ودر وقت خواندن با کسی تکلم نکند و قبل از شروع یازده بار بگوید : افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد حقتعالی گاهان گذشته او را بیامرزد و هفتاد هزار فرشته یک شبانه روز بعدد هر آیتی او را آمرزش خواهند .

عیاشی باسناد خود از ابی بصیر روایت کند که حضرت ابوعبدالله عفرمود: سوره انعام به یک بار نازل شد و هفتاد هزار فرشته تشیع او میکردند و تعظیم و احلال او مینمودند چه در هفتاد موضع اینسوره نام خدایتعالی مندرجست اگر مردمان بدانند افضل قرائت اینسوره را هرگز ترک آن نکنند .

از حضرت ابی الحسن علی بن موسی الرضا عمرویستکه: هر که اینسوره را قرائت کند هفتاد هزار فرشته که آنرا نازل ساخته اند تا روز قیامت برای او تسبیح گویند. ونیز از کعب الاخبار مرویست که حقتعالی روز قیامت به قاری اینسوره خطاب فرماید که ای بنده من در سایه نعمت من آی و از فوائد بهشت من متمتع شو و آب کوثر من بیاشام و از چشمه سلسبیل من غسل کن که تو بنده منی و من خدای توام.


از حضرت صادق ع روایتست :که هر که برای بر آمدن حاجات چهل و یکبار اینسوره را بخواند حاجتش بر آورده شود و بلا از وی رفع گردد و هر کس در رکعت نماز اینسوره را بخواند در آنماه ایمن شود از جمیع امراض و اگر آنرا نوشته بر گردن اسب یا دراز گوش بندد از آفات محفوظ باشد . و هرکس آیه اول اینسوره را در هر صبح و شام هفت بار بخواند و هر باری ببدن خود دمد از جمیع آفات محفوظ باشد.

((( قوله تعالی ))) و له ما سکن فی الیل والنهار و... این آیه به جهه تسکین غضب و خشم و عطش و اضطراب نافع است چون در خود یا دیگری این صفات مشاهده شد این آیه را بسیار بخواند زایل گردد . چون به المبین برسد یازده بار بگوید : افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد و بعد از آن آیه : ((( و ان یمسیک الله ))) را بخواند و آیه و ان یمیسک الله را تا ((( و هوالحکیم الخبیر ))) در شب وقت سحر بر کاغذ نوشته بر کسیکه او را درد دست یا درد پا یا درد پهلو باشد ببندد انشاءالله تعالی شفا یابد .و برای رفع غم هفت بار وقت خواب بخواند .

((( قوله تعالی ))) و عنده مفاتح الغیب الی قوله و هو اسرع الحاسبین - هر کس این چهار آیه رابر پارچه کتان بنویسد و آنرا در وقت خواب زیر سر نهد و از حقتعالی بخواهد آنچه بر او مشتبه باشد آنشب در خواب بیند و رفع اشتباه گردد و اگر بر لوحی از قلع نویسد و آنرا در دکان یا خانه بیاویزد خیر و برکت بسیار پیدا شود

((( قوله تعالی ))) قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر الی انتم تشرکون - در وقیکه دریا در اضطراب باشد و موجی پیدا کند این دو آیت را بر کاغذی نوشته بدریا اندازند دریا آرام گیرد و اگر کسی در بلائی باشد این دو آیت را بخواند حقتعالی او را از آن بلا خلاص فرماید.

روایتست ))) قل اندعوا من دون الله ما لا ... الی قوله رب العالمین - هرکس بر قطعه ای از پوست کدوی خشک یا از مشک آبی که کهنه باشد به پرگار دایره ای بکشد و در میان دایره این آیه را بنویسد و در بیرون دایره نام دزد یا گریخته و مادر او را بنویسد و آنراموضعی دفن کند که رهگذر نباشد آن دزد یا بنده گریخته حیران و سرگردان شده و بیاید . الله اعلم

روایتست ))) و تلک حجتنا اتینا ها ابراهیم ... الی قوله من یشاء من عباده - چون میان دو کس خصومت باشد این آیات را بر کاغذی نویسند بعد از آن بنویسند کذالک یهدی فلان بن فلانه الی محبه فلان بن فلانه و نام مادر هر که را رقم کند و آنرا یکی از آن دو کس با خود نگه دارد خصومت از میان آنها مرتفع شود انشاء الله تعالی

((( قوله تعالی ))) ان الله فالق الحبوالنوی ...الی قوله فانی توفکون - این آیه را در ظرف پاک بزعفران و کافوربنویسد و بآب بشوید و هر تخمی که خواهد بآن آب آغشته کرده زراعت کند زود سبز شود و میوه آن خوش طعم بود و اگر نهالی بنشاند آن آب را در اصل آن ریزد همین فایده بخشد. اگر زنی را فرزند نشود این آیه را بر صفحه نقره نقش کند و با طهارت در سر خود نگاهدارد او را حمل پیدا شود انشاءالله تعالی

((( قوله تعالی ))) و اذا جائتهم ایه قالوا لن ... الی کانو یمکرون بسیاری از اهل علم گفته اند که اسم اعظم در این آیتست و آن مجموع دو کلمه جلاله است که متصل است بیکدیگر و هر کس در بین این دو لفظ جلاله هر دعائی که بخیر کند مستجاب شود انشاءالله تعالی+ نوشته شده در  جمعه ۲۰ آبان۱۳۹۰ساعت 7:43 AM  توسط ღ❤⊱فریبا ❤⊱♥ღ  |