✩☆✿⊱ معجزه قران و ادعیه✿⊱☆✩

خواص دعاها و آیات قرانی در رفع مشکلات زندگی

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ 
سوره يس رو ختم کنيد به اين صورت

بسم الله الرحمن الرحيم  7 مرتبه
يس   7 مرتبه
به هر مبين که رسيديد ذکر حاجت کنيد
به همين شکل به آيه 58 که رسيديد سلام قولا من رب الرحيم  
اين آيه را 72 مرتبه بگویيد
و ذکر حاجت کنيد سپس ادامه سوره تا انتها
و بعد از اتمام هم 11 مرتبه صلوات در سجده و يکمرتبه هم ايستاده
و عرض اردات به ساحت مقدس آقا بقية الله ارواحنا فداه
آيه 20 سوره مزمل را 5 مرتبه به گلاب بخوانيد و بخوريد


+ چهارشنبه 8 آذر1391 ساعت 7:21 AM بـ ه قـلمـ 。☆✩ فریبا ✩☆。

: